Keio Plaza Hotel Sapporo

北方小動物物品和畫廊

時期

2023.2.11(Sat) - 2.26(Sun) 每天 7:00〜21:00

我們展出了很多島永攝影師“Go Yanagisawa”的照片和我們廚師製作的贓物花圈物品。

酒店大堂及正門旁設有長尾山雀紀念拍照點

無需預約/自由

人數不限
(我會調整到不擁擠的程度)

玩的地方

SAPPORO MACHINAKA RESORT
Keio Plaza Hotel Sapporo Sapporo Grand Hotel Fairfield by Marriott Sapporo Sapporo Park Hotel Sapporo Prince Hotel